Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van : 

Fatbiketours

Welysestraat 5

6669 DG Dodewaard

BTW nr : NL 804600284B01

KvK: 24260905

IBAN : NL33RABO0318255006

Fatbike tours is een handelsnaam van Technical Ship Support bv


Voordat kan worden deelgenomen aan de Fatbike Tour dient het vrijwaringsformulier ingevuld en getekend te worden of dient u online akkoord te zijn gegaan. Het vrijwaringsformulier kunt u hier vinden:

Welkom bij Fatbiketours
Word – 30,4 KB 1622 downloads

Artikel 1
Fatbiketours is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan gedurende de Fatbike activiteit en/of Fatbike rit aan deelnemer, derden en/of goederen.

Artikel 2
De huurder stelt zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3

Betaling dient te geschieden voor levering van de tour / te huren Fatbikes, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4

De Fatbikes mogen alleen op de door Fatbiketours gestelde voorwaarden de openbare weg betreden.

Artikel 5
In geval van schade en/of breuk dient het volledige aankoopbedrag van de onderdelen betaald te worden aan Fatbike . Dit komt te vervallen indien de opdrachtgever het eigen risico per Fatbike/ per dag heeft afgekocht. Bij overduidelijk misbruik cq vandalisme zal de opdrachtgever wel voor deze kosten verantwoordelijk worden gesteld ondanks de afkoop eigen risico.

Wij hanteren een eigen risico van €500,- per schade aan de Fatbike (afkoopbaar voor € 10,- per Fatbike)

Artikel 6
De Fatbike is niet WA verzekerd door Fatbiketour.

Artikel 7
Iedere berijder van de Fatbike moet een korte rijvaardigheidstraining hebben ondergaan. De huurder is hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 8
Deelname aan de Fatbike activiteit en/of Fatbike rit is toegestaan voor personen van 16 jaar en ouder met een minimaal gewicht van 45 kilo en een maximaal gewicht van 120 kg. De controle hierop is de verantwoordelijkheid van de huurder.

Artikel 9
Huurder dient het verkeersreglement na te leven en plaatselijke verordeningen. Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder. Met dient niet sneller dan 25 km/hr te fietsen

Artikel 10
Fatbiketours is ten allen tijde bevoegd om bij misbruik of alcoholgebruik de verhuurde Fatbike(s) binnen de verhuurperiode in te nemen zonder restitutie.

Artikel 11
Zonder expliciete toestemming van Fatbiketours mag de Fatbike niet gebruikt worden op onverharde paden, het strand en/of in waterplassen.

Artikel 12
Bij een vroegtijdige terugbezorging van de gehuurde Fatbikes blijft de volle huur gelden.

Artikel 13
In geval van verlies of diefstal dient het volledige aankoopbedrag van de Fatbike betaald te worden aan Fatbike . Dit geldt alleen als Fatbiketours niet de (gehele) begeleiding verzorgt.

Artikel 14
Indien door weeromstandigheden, vastgesteld op de dag van het evenement, de tour/workshop niet kan doorgaan en Fatbiketours is niet naar de locatie afgereisd dan kan de opdracht voor de gecontracteerde dag worden geannuleerd. Deze event dag zal indien mogelijk en gewenst door de huurder op een later moment (binnen 6 maanden) alsnog worden uitgevoerd tegen de overeengekomen kosten. Deze kosten dienen wel direct voor of na (afhankelijk van wat is overeengekomen) de oorspronkelijke event datum te worden voldaan.
Indien tijdens de tour/workshop de weersomstandigheden het niet toelaten de tour/workshop voort te zetten zullen de kosten voor 100% worden door berekend. Wanneer de opdrachtgever tijdens de tour/workshop zelf wenst te stoppen zal het volledig overeengekomen bedrag worden doorberekend. In alle gevallen is Fatbiketours degene die bepaald of de weersomstandigheden dusdanig zijn dat het evenement geen doorgang kan vinden.

Artilkel 15

Het annuleren van een aantal Fatbikes of de volledige huurovereenkomst na schriftelijke opdrachtverstrekking zal onder de volgende condities (voor een deel) worden doorberekend:

Tot 60 dagen voor het event = 10 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht
Tot 30 dagen voor het event = 30 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht.
Tot 14 dagen voor het event = 60 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht
Tot 7 dagen voor het event = 90 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht
6 of < dagen voor het event = 100 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht

Uiterlijk 7 werkdagen voor het evenement kan maximaal 10% van het aantal geboekte Fatbikes kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 16

Alle prijzen in de algemene voorwaarden zijn exclusief BTW.

Artikel 17
Fatbike tour start pas vanaf 4 personen